Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Alumni Gimnazije Pula

Gimnazija Pula

Udruga Alumni Gimnazije Pula osnovana je kao oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Djelatnosti Udruge prvenstveno su podvrgnuta načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Spomenuta načela predstavljaju misao vodilju u svakodnevnom djelovanju Udruge te osiguravaju članovima da samostalno utvrđuju područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i obavljanje djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a sve u skladu s općeprihvaćenim standardima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova. S druge strane, sami rad Udruge u cijelosti je podređen sudjelovanju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražavaju svoja stajališta, mišljenja i poduzimaju inicijative o pitanjima od njihova interesa. U tom kontekstu temelji interes ove Udruge je rad na unaprjeđenju i razvijanju sadašnji učenika Gimnazije Pula.

Ciljevi Udruge su:

 • povezivanje nekadašnjih učenika u zajednicu i izgradnja međusobnih odnosa povjerenja;
 • promicanje interesa i aktivnosti mladih, učeničke zajednice, nezaposlenih, odgojno obrazovnih ustanova i djelatnika;
 • poticanje poduzetništva među mladima kroz edukacije i radionice;
 • širenje volonterstva i solidarnosti među mladima;
 • umrežavanje mladih, poticanje komunikacije i bolje suradnje;
 • usmjeravanju mladih prema stjecanju dodatnih vještina i znanja;
 • povećanje kvalitete života mladih;
 • rad na istraživanju potreba mladih;
 • poticanje izvaninstitucionalnog obrazovanja mladih na svim područjima;
 • izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama mladih te lokalnom samoupravom u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit mladih;
 • uspostavljanje i održavanje veza između Gimnazije Pula i njegovih učenika nakon maturiranja odnosno završetka srednjoškolskog obrazovanja;
 • promocija i unapređenje djelatnosti Gimnazije Pula;
 • razvijanje suradnje između Gimnazije Pula i ostalih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj;
 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji te uspostavljanje kontakata s drugim ALUMNI udrugama u zemlji i inozemstvu;
 • očuvanje tradicije i promicanje ugleda Gimnazije Pula u Republici Hrvatskoj i u svijetu;
 • skrb za razvitak i napredak Gimnazije Pula;
 • pomaganje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada u Gimnaziji Pula;
 • rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak Gimnazije Pula

U odnosu na 2020. godinu, Udruga Alumni Gimnazije Pula usmjerena je na provođenje aktivnosti okupljanja članove Udruge, zajedničkog planiranja budućih aktivnosti, poticanje druženja i razmjene ideja, organizacije donorske večeri za potrebe uređenja Gimnazije Pula, pomoći i savjetovanja sadašnjim učenicima, sudjelovanje u organizaciji Dana škole, promoviranje Škole kroz aktivnosti Udruge, poticanje učenika na izvannastavne aktivnosti kroz edukacije i radionice, uspostavljanje suradnje s lokalnim dionicima te potencijalnim partnerima na projektima Udruge te kontinuirano razvijanje poticajnog okruženja za rad i djelovanje učenika, ponajprije kroz neformalne inicijative mladih te druge različite aktivnosti od interes za učenike Gimnazije.

Online pristupnica

Napomena

Udruga Alumni koristi Google forms kako bi prikupila osobne podatke poput imena i prezimena, OIB-a, datuma rođenja, adrese stanovanja itd. Dotični podaci potrebni su za učlanjenje u Udrugu. Podaci se neće prosljeđivati trećoj strani.

Pristupnicu  možete ispuniti i putem linka – Pristupnica

Dokumenti udruge