Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Dodatna, dopunska, izborna i fakultativna nastava

Školska godina 2022./2023.

Fakultativna nastava

 • Astronomija – utorkom, 8. i 9. sat, prof. Igor Macuka, kabinet fizike
 • Elektrotehnika i elektronika – ponedjeljkom, 8. i 9. sat, prof. Igor Macuka, kabinet fizike
 • Popularna psihologija – ponedjeljkom, 8. i 9. sat, prof. Marija Crnković, uč. 29
 • Crtanje, oblikovanje i dizajn – srijedom, 8. i 9. sat, prof. Nina Šestanović, uč. 22
 • Medijska kultura – četvrtkom, 8.i 9.sat, prof. Saša Trbović, knjižnica
 • Financijska pismenost – ponedjeljkom, 8. i 9.sat, prof. Kristina Opatić, uč. 8
 • Građanski odgoj i obrazovanje – ponedjeljkom, 8. i 9. sat, prof. Tanja Carić, uč. 28
 • Talijanski jezik – utorkom, 8. i 9 .sat, prof. Sonja Lukšić, uč. 27
 • Socijalna ekologija – srijedom, 8. i 9. sat, prof.Teodora Beletić, uč.22
 • DSD – utorkom i četvrtkom, 8. sat, prof. Martina Franković, uč. 3

Dodatna nastava

 • Hrvatski jezik – pripreme za državnu maturu, četvrtkom, 8. i 9. sat, prof. Emanuela Karšaj
 • Engleski jezik – pripreme za državnu maturu, svaki drugi utorak po dva sata, prof. Tatjana Glavaš-Maras, uč. 7
 • Engleski jezik – pripreme za natjecanje za 2. i 4. razred, svaki drugi i četvrti utorak u mjesecu u 14:10, prof. Mirela Vuković, uč. 6
 • Kemija – pripreme za maturu, ponedjeljkom, 8. i 9. sat, prof. Biljana Nikolić, uč. 2
 • Biologija – pripreme za maturu, petkom, 8. i 9. sat, prof.Ira Maslovar, uč. 5
 • Matematika – četvrtkom, 8. sat, prof. Kristina Opatić, uč. 8
 • Matematika – pripreme za maturu, svaki drugi četvrtak po 2 sata, 8. sat, prof. Fatima Ferizović-Vujović, u učionici br. 10
 • Fizika – pripreme za maturu, srijedom, 8. sat, prof. Ivan Popčević, kabinet fizike
 • Politika i gospodarstvo – pripreme za maturu, četvrtak 8. i 9. sat, prof. Tanja Carić, učionica br. 28

Dopunska nastava

 • Engleski jezik – svaki drugi utorak po dva sata, prof. Tatjana Glavaš-Maras, uč. 7
 • Engleski jezik – svaki prvi i treći utorak u mjesecu u 14:10, prof. Mirela Vuković, uč. 6
 • Matematika – utorkom, 8. sat, prof. Irena Bratulić, uč. 9
 • Matematika – srijedom, 8. sat, prof. Mirna Bastijanić, uč. 8
 • Logika – srijedom, 8. sat, prof. Gorazd Ćosić, uč.8
 • Kemija – srijedom, 8. i 9. sat, prof. Matea Hervat Dobrila, učionica kemije, br. 2
 • Talijanski jezik – utorkom, 8. sat, prof. Karin Bolković, uč. 5
 • Dopunska nastava/Pripremna nastava za učenike koji nedovoljno poznaju hrvatski jezik – srijedom, 8. i 9. sat, prof. Andrea Vučković, uč. 11

Izvannastavne aktivnosti

 • Biologija – petkom 7. i 8. sat (i 9. ponekad), 2 do 3 sata tjedno, prof. Ivana Burić, uč. 4
 • Dramska skupina – prof. Meri Šimunov, po dogovoru
 • Kreativno pisanje – prof. Meri Šimunov, po dogovoru
 • Debatni klub Histri– utorkom, 8. sat, prof. Tanja Carić, uč. 28
 • Filozofija – utorkom, 8. sat, prof. Dejan Zelenak, knjižnica
 • Zbor – ponedjeljkom, 8. i 9. sat, prof. Sonja Milović, uč. 23
 • Haiku klub – radionica HAIKU poezije, po dogovoru, prof. Dejan Pavlinović
 • Klub volontera – po dogovoru, prof. Lucija Kancijanić
 • EKO škola – po dogovoru, prof. Teodora Beletić
 • Društveni vrt – po dogovoru, prof. Karin Bolković

Izborni predmeti

Za sve učenike drugih razreda izborna nastava se odvija ponedjeljkom 4. i 5. sat. Izborni predmeti su Psihologija, Kemija, TZK, Etika.

Za sve učenike trećih razreda izborna nastava odvija se utorkom 4. i 5. sat. Izborni predmeti su Informatika, Francuski jezik, Povijest, Kemija,

Izborni predmeti četvrtih razreda:

 • 4.a – Etika
 • 4.b – Glazbena umjetnost
 • 4.c – Latinski jezik
 • 4.d – Informatika
 • 4.e – Likovna umjetnost