Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Dokumenti i pravilnici škole

Gimnazija Pula

U tekstu niže možete pronaći sve važne dokumente kojim se Gimnazija Pula vodi i upravlja.

Kurikulum i godišnji plan za 2023./2024.

Kurikulum i godišnji plan za 2022./2023.

Kurikulum i godišnji plan za 2021./2022.

Kurikulum i godišnji plan za 2020./2021.

Pravo na pristup informacijama

 • Službeni zahtjev za pristup informacijama – link
 • Službeni zahtjev za ponovnu uporabu informacija – link
 • Službeni zahtjev za dopunu ili ispravak informacija – link
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje – link
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka – link

Savjetovanje s javnošću

 • Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću – link
 • Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću – link
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – link
 • Obrazloženje nacrta prijedloga pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – link

Statut Gimnazije Pula

 • Statut (pročišćeni tekst) – link

Školski pravilnici, poslovnici, elaborati

 • Pravilnik o radu školske knjižnice
 • Pravilnik o radu – poveznica
 • Pravilnik o postupku jednostavne nabave – poveznica
 • Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Pula – poveznica
 • Pravilnik o nagrađivanju radnika Gimnazije Pula – poveznica
 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti – poveznica
 • Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća – poveznica
 • Elementi i kriteriji ocjenjivanja vladanja – poveznica
 • Pravilnik o nagrađivanju izvrsnih učenika Gimnazije Pula
 • Pravilnik o radu školske knjižnice
 • Etički kodeks
 • Kućni red
 • Elaborat o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijemu priopćenja

Ostali zapisnici

Registar ugovora

Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

 • Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije – zahtjev
 • Upute – upute

Ostali zakoni, standardi i pravilnici

Dostupni na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) – link