Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Kreću upisi za 2022./2023.

Datum: 28.05.2020.

Kategorija: Obavijesti


 

  • Potpisane Upisnice i dodatne potvrde (ukoliko ih imaju) kandidati donose OSOBNO u školu u ponedjeljak, 11.7. od 8 do 16 sati.

Natječaj za upis prvi razred Gimnazije Pula 2022./2023.

Dan otvorenih vrata Gimnazije Pula za osmaše i roditelje

U ponedjeljak, 23. svibnja 2022. u 18 sati održat će se Dan otvorenih vrata Gimnazije Pula.

Zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima bit će prezentirane informacije o školi, upisima i aktivnostima koje se u školi održavaju.

Gimnazija Pula upisuje 168 učenika u četiri smjera: opći, opći (odjel za sportaše), prirodoslovno matematički i jezični.

upisi otvorena vrata 2022 2023

 

KREĆU UPISI

Od ponedjeljka, 23. svibnja 2022. krenule su prijave u sustav e-upisa za sve učenike završnih razreda osnovnih škola.

Gimnazija Pula utvrđuje 65 bodova kao minimalan broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u sve programe obrazovanja u školi te ih primjenjuje tijekom cijelog upisnog postupka.

U ponudi su smjerovi:

  • Opća gimnazija
  • Opća gimnazija (odjel za sportaše)
  • Jezična gimnazija
  • Prirodoslovno-matematička gimnazija

Predmeti koji se boduju za upis: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, geografija i biologija za opće smjerove i jezični smjer.

Za prirodoslovno-matematički smjer: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, kemija, fizika i biologija.

Učenici koji žele upisati opću gimnaziju (odjel za sportaše) trebaju od 23.5. – 31.5. 2022. iskazati interes pri prijavi u NISpuSŠ-u kako bi se pojavili na rang listama i dobili bodove nacionalnih sportskih saveza. Učenik koji NE prijavi sport i klub u kojem trenira do 31.5. NEĆE moći prikupiti dodatne bodove, a time niti odabrati i upisati opću gimnaziju (odjel za sportaše).

Za ostale informacije obratiti se na: lucija.kancijanic@skole.hr (psihologinja) / ancica.cetina@skole.hr (pedagoginja) ili na br.tel. 212 144.

 

Sretno!

 

UPISNI ROKOVI

 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka Datum
o Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. – 1. 7. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 1. 7. 2022.
o Početak prijava redovitih učenika u sustav 23. 5. 2022.
o Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

o Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.
o Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 29. 6. – 4. 7. 2022.
o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka 9. 7. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.
o Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2022.
o Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10. 8. 2022.

 

 

 

 

Jesenski upisni rok

 

Opis postupaka Datum
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 20. 8. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 24. 8. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23. 8. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

25. 8. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

26. 8. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka 27. 8. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

29. – 30. 8. 2022.
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1. 9. 2022.

 

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka Datum
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 23. 5. – 6. 6. 2022
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23. 5. – 6. 6. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. – 17. 6. 2022.
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 26. 5. – 17. 6. 2022.
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17. 6. 2022.
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 23. 6. 2022.
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 24. 6. 2022.
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 25. 6. 2022.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 16. 8. – 18. 8. 2021.
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 18. 8. 2021.
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 19. 8. 2021.
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. 8. 2021.
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21. 8. 2021.

 

 

 

PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupaka Prijedlog
o Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u 23. 5. – 31. 5. 2022
o Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima 1. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 2. 6. – 14. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 14. 6. 2022.
o Prigovor kandidata na pogreške

(pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

o Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

 

 

15. 6. – 20. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta 21. 6. 2022.
o Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma 21. 6. – 24. 6. 2022.

 

 

Za ostale informacije pogledajte stranicu :

Klikni i podijeli

Istaknuto

Aplikacija Škola na dlanu služi učenicima i profesorima Gimnazije Pula za brzo primanje informacija (promjene u rasporedu), generiranja suglasnosti itd. Aplikaciju su napravili učenici Gimnazije Pula.