Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Nastavni plan Gimnazije Pula

Gimnazija Pula

 

NASTAVNI PREDMETI Opća Opća (odjel za sportaše) Jezična1 Prirodoslovno-matematička2
razred razred razred razred
  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
I.strani jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
II.strani jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3
Latinski jezik 2 2 2 2 2 2 2 2
Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Psihologija 1 1 1 1 2 1
Logika 1 1 1 1
Filozofija 2 2 2 2
Sociologija 2 2 2 1
Povijest 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Zemljopis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6
Fizika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Kemija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 2 2 2 3 3 3 3
Politika i gospodarstvo 1 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Izborna nastava 2 2 2 2 2 2
UKUPNO 32 33 33 33 32 33 33 33 32 33 33 32 33 33 33 33