Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Ponude za izvanučioničku nastavu

Gimnazija Pula

ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

_____________________________________________________

Obavijest o izabranoj ponudi

Rezultati odabira – Javni poziv broj 2, školska godina 2022./2023.

Na sastanku održanom 5. prosinca 2022. u 17:30 sati, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva ustanovilo je da je na Javni poziv broj 2 pristiglo ukupno 4 ponude turističkih agencija.

Ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 14. prosinca 2022. u 18,00 sati je Zeatours i Spernza.

Temeljem čl. 9 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15.) potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Povjerenstvo za odabir ponuda odredilo je 10 minuta za prezentaciju pojedine ponude.

U slučaju da se ne možete odazvati ovom pozivu, molimo vas da nas o tome pisano izvijestite na e-mail adresu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr , te će sukladno odredbama čl. 9 Pravilnika, na roditeljskom sastanku vašu ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.

_____________________________________________________

 

Natječaj završen

Gimnazija Pula poziva sve zainteresirane, ovlaštene ponuditelje da u roku od pet radnih dana, računajući prvi dan od dana 21. veljače 2022. godine do zadnjeg dana 25. veljače 2022. godine do 15 sati, sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (“Narodne novine”, broj 67/14, 81/15 i 53/21) dostave svoje ponude u elektronskom obliku (nova mogućnost prema Pravilniku) na e-poštu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr. Ističemo da je prema odluci Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu skraćen rok za dostavu ponuda u trajanju od pet radnih dana. Molim da vodite računa da će otvaranje ponude biti prvog, sljedećeg radnog dana nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ostali detalji javnog poziva vidljivi su u formalnom obrascu.

Za sve nejasnoće, daljnje upite, molimo javite se isključivo pismeno na gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr.

Formalni pozivi:

Predsjednici povjerenstva

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Rezultati odabira – Javni poziv broj 10, školska godina 2019./2020.

Na sastanku održanom 25. veljače 2020. u 17:00 sati, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva ustanovilo je da je na Javni poziv broj 10 pristigla ukupno 1 ponuda turističkih agencija.

Ponuda koja će biti predstavljena na zajedničkom roditeljskom sastanku 12. ožujka 2020. u 17,00 sati je Zeatours.

Temeljem čl. 9 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15.) potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Povjerenstvo za odabir ponuda odredilo je 10 minuta za prezentaciju pojedine ponude.

U slučaju da se ne možete odazvati ovom pozivu, molimo vas da nas o tome pisano izvjestite na e-mail adresu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr , te će sukladno odredbama čl. 9 Pravilnika, na roditeljskom sastanku vašu ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Javni poziv broj 10, školska godina 2019./2020.

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku drugih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 5. veljače 2020. u 17,00 sati, Gimnazija Pula objavljuje

Javni poziv za višednevnu ekskurziju.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 10.

Rok za dostavu ponuda: 17. veljače 2020. do 15,00 sati.

Javno otvaranje ponuda: 25. veljače 2020. u 17,00 sati u prostorijama škole. Obrazac ponude broj 10 preuzmite ovdje: Broj poziva – 10

Rezultati odabira ponude – Javni poziv broj 9

Temeljem Javnog poziva br. 9 na roditeljskom sastanku održanom 22. siječnja 2020., kao davatelj usluga za izvođenje izvanučioničke nastave odabrana je agencija ATI.

Rezultati odabira ponude – Javni poziv broj 8

Temeljem Javnog poziva br. 8 na roditeljskom sastanku održanom 16. siječnja 2020., kao davatelj usluga za izvođenje izvanučioničke nastave odabrana je agencija Speranza.

Rezultati odabira ponude – Javni poziv broj 7

Temeljem Javnog poziva br. 7 na roditeljskom sastanku održanom 15. siječnja 2020., kao davatelj usluga za izvođenje izvanučioničke nastave odabrana je agencija Zeatours.

Rezultati odabira – Javni poziv broj 9, školska godina 2019./2020.

Na sastanku održanom 9. siječnja 2020. u 18:00 sati, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva ustanovilo je da je na Javni poziv broj 9 pristiglo ukupno 4 ponude turističkih agencija.

Ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 22. siječnja 2020. u 17,00 sati su:

  • ATI
  • Zeatours
  • Brioni

Temeljem čl. 9 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15.) potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Povjerenstvo za odabir ponuda odredilo je 10 minuta za prezentaciju pojedine ponude.

U slučaju da se ne možete odazvati ovom pozivu, molimo vas da nas o tome pisano izvjestite na e-mail adresu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr , te će sukladno odredbama čl. 9 Pravilnika, na roditeljskom sastanku vašu ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Rezultati odabira – Javni poziv broj 8, školska godina 2019./2020.

Na sastanku održanom 9. siječnja 2020. u 17:00 sati, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva ustanovilo je da je na Javni poziv broj 8 pristiglo ukupno 3 ponude turističkih agencija.

Ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 16. siječnja 2019. u 17,00 sati su:

  • ATI
  • Zeatours
  • Speranza

Temeljem čl. 9 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15.) potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Povjerenstvo za odabir ponuda odredilo je 10 minuta za prezentaciju pojedine ponude.

U slučaju da se ne možete odazvati ovom pozivu, molimo vas da nas o tome pisano izvjestite na e-mail adresu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr , te će sukladno odredbama čl. 9 Pravilnika, na roditeljskom sastanku vašu ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Rezultati odabira – Javni poziv broj 7, školska godina 2019./2020.

Na sastanku održanom 8. siječnja 2020. u 17:00 sati, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva ustanovilo je da je na Javni poziv broj 7 pristiglo ukupno 5 ponuda turističkih agencija.

Ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 15. siječnja 2019. u 17,00 sati su:

  • ATI
  • Zeatours
  • Speranza

Temeljem čl. 9 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15.) potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Povjerenstvo za odabir ponuda odredilo je 10 minuta za prezentaciju pojedine ponude.

U slučaju da se ne možete odazvati ovom pozivu, molimo vas da nas o tome pisano izvjestite na e-mail adresu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr , te će sukladno odredbama čl. 9 Pravilnika, na roditeljskom sastanku vašu ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Javni poziv broj 9, školska godina 2019./2020.

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku drugih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 17. prosinca 2019. u 17,30 sati, Gimnazija Pula objavljuje

Javni poziv za višednevnu ekskurziju.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 9.

Rok za dostavu ponuda: 27. prosinca 2019. do 14,00 sati.

Javno otvaranje ponuda: 9. siječnja 2020. u 18,00 sati u prostorijama škole. Obrazac ponude broj 9 preuzmite ovdje: Broj poziva – 9

Javni poziv broj 8, školska godina 2019./2020.

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku prvih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 17. prosinca 2019. u 17,00 sati, Gimnazija Pula objavljuje

Javni poziv za višednevnu ekskurziju.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 8.

Rok za dostavu ponuda: 27. prosinca 2019. do 14,00 sati.

Javno otvaranje ponuda: 9. siječnja 2020. u 17,00 sati u prostorijama škole. Obrazac ponude broj 8 preuzmite ovdje: Broj poziva – 8

Javni poziv broj 7, školska godina 2019./2020.

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku trećih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 10. prosinca 2019. u 17,00 sati, Gimnazija Pula objavljuje

Javni poziv za višednevnu ekskurziju.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 7.

Rok za dostavu ponuda: 20. prosinca 2019. do 15,00 sati.

Javno otvaranje ponuda: 8. siječnja 2020. u 17,00 sati u prostorijama škole. Obrazac ponude broj 7 preuzmite ovdje: Link

Javni poziv broj 6, školska godina 2019./2020.

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku  trećih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 16. listopada 2019. u 17,00 sati, Gimnazija Pula objavljuje

Javni poziv za višednevnu ekskurziju.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 6.

Rok za dostavu ponuda: 8. studenoga 2019. do 15,00 sati.

Javno otvaranje ponuda: 14. studenoga 2019. u 17,00 sati u prostorijama škole.

Obrazac ponude broj 6 preuzmite ovdje: Link

Poništenje odabira ponude broj 6

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (N.N. br. 67/14), a sve temeljem odredbe članka 13, 14 i 15, Povjerenstvo je donijelo Odluku o poništenju odabira ponude, budući postoje okolnosti koje upućuju na činjenicu da cijena nije bila ekonomski opravdana, pa zbog svega navedenog javna ponuda broj 6, u cijelosti se poništava, te će provesti novi Javni poziv za prikupljanje ponuda.

S poštovanjem,

Predsjednica povjerenstva
Tanja Černeka, prof.