Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Povijest škole

Gimnazija Pula

Na prostoru današnje gimnazije Pula otvoren je 10. prosinca 1899. godine velodrom, biciklističko trkalište. Od 1901. godine tu se organiziraju konjičke utrke, a kasnije taj se prostor koristi za javne priredbe. U godinama pred Prvi svjetski rat na prostoru nekadašnjeg velodroma izgrađena je Staatliche Realschuke, škola za učenike od petog do desetog razreda.

Izgradnja zgrade započela je na temelju odluke Općinskog vijeća Pule na čelu spodestatom Lodovicom Rizzijem donijete 1904. godine, a za potrebe gradske strukovne škole za naobrazbu industrijskih radnika, uglavnom arsenalaca, koja je osnovana u ožujku 1905. sredstvima pulske općine. Ustrojavanje i upravljanje školom povjereni su inženjeru Enei Nicolichu tada predstojniku i profesoru Srednje industrijske škole uTrstu. Pokrajinska vlada Istre iz Poreča i poglavarstvo Pule odlučili su o svom trošku, školske 1908./1909. otvoriti Gradsku realnu gimnaziju “Civico Ginnasio Reale” koja je 17. rujna iste godine započela upisom u dva razreda, u sadašnjoj zgradi Gimnazije Pula. Porast broja učenika nagnao je novog podestata, dr. Domenica Stanicha, na poticanje širenja školskog programa i povećanje broja učionica u tadašnjoj zgradi škole, u općinskom vlasništvu, te na poticanje izgradnje nove zgrade, na današnjoj lokaciji, koja je dovršena 1910. godine.

Po oslobođenju Istre pojavila se potreba za otvaranjem hrvatskih srednjih škola u većim mjestima. Pula je u to vrijeme bila pod anglo- američkom vojnom upravom koja nije dopuštala otvaranje Hrvatske gimnazije u Puli pa se moralo pristupiti otvaranju Hrvatske niže gimnazije u Medulinu. Od listopada 1947. godine redovna nastava Hrvatske gimnazije odvija se u Puli.

U predgovoru izvještaja Hrvatske gimnazije Pula za školsku godinu 1947./48. jasno navode: “Neviđene dane slavlja doživjela je Pula 1. maja 1945. godine kada je na desetke hiljada radnog naroda iz bliže i dalje okolice pohrlilo u Pulu da u zajednici sa građanima Pule Hrvatima i Talijanima proslave slobodu Pule pored najvećeg praznika radnog naroda sela i grada. Odmah po oslobođenju pomišljalo se na otvaranje Hrvatske gimnazije, no anglo američka okupacija sprječila je da se ta namjera oživotvori…

Nakon ponovnog i definitivnog oslobođenja Pule otvorila se u Puli i prva srednja škola Hrvatska gimnazija u kojoj se školuju djeca hrvatskih roditelja. U novom naprednom duhu Titove omladine, doživjevši sretne dane da u zajednici sa svojim drugovima sa talijanske gimnazije budu nova generacija Hrvata i Italijana Istre koji neće znati za mržnju već za sretan i zadovoljan život i jednih i drugih. U tom smislu pioniri i omladina i jedne i druge gimnazije takmičeći se u učenju i disciplini postaju primjer ljubavi i bratstva naših naroda ispoljavajući svoje brastvo nizom kulturno prosvjetni priredaba i manifestacija. Gornje brojke jasno dokazuju kako je broj žitelj stvar u Puli rastao u to vrijeme.

U Puli se obavljaju veliki radovi… U Puli vode glavnu riječ veliki bogataši i sluge bečkog dvora, eksploatatori radnih mjesta. U upravi, sudstvu, uredima vlada talijanska oligarhija. Škole su talijanske i njemačke. Tek poslije buđenja hrvatske narodne svijesti u Istri, poslije rada Dobrile, Laginje, Spinčića i Mandića kao i drugih istarskih rodoljuba počinje se buditi i hrvatska narodna svijest u Puli. Austrijska politika držala se i u prosvjeti one “divide et impera”.

U ljetopisu škole zapisano je kako je u školskoj godini 1947./48 3., 4. i 5. listopada 1947. godine započela s radom Hrvatska gimnazija u Puli upisivanjem učenika. Redovna obuka počela je 7. listopada 1947. godine. Odmah prvih dana upisano je 248 učenica i učenika dok ih je potkraj školske godine bilo 360, gotovo podjednako muških i ženskih. Prvi ravnatelj, tada direktor, škole bio je prof. Ante Modrušan. Nastavno osoblje brojalo je jedanaest nastavnika.

Hrvatska gimnazija Pula od 1948. godine dijeli svoje prostorije sa učiteljskom školom Viktor Car Emin koja je 1945. godine utemeljena u Opatiji, a tri godine kasnije preseljena u Pulu. Godine 1965. učiteljska škola prestala je s radom, a zauzimanjem Tone Peruška utemeljena je 1961. godine Pedagoška akademija, što je početak visokoškolskog obrazovanja nastavnika u Puli. Školske godine 1951./52 Hrvatska gimnazija Pula mijenja naziv u Gimnazija Branko Semelić Pula.Školske godine 1974./75. došlo je do spajanja ustanova Gimnazija-Ginnasio Branko Semelić Pula, u čijem je sastavu bio i odjel s nastavom na talijanskom jeziku, i gimnazije pedagoškog smjera Eugen Kumičić Pula u Gimnaziju-Ginnasio Branko Semelić Pula. Školske godine 1977./78. udružile su se Gimnazija-Ginnasi Branko Semelić Pula, Ekonomska škola Pula, Medicinska škola Pula i Srednja radnička škola pri Radničkom sveučilištu Jurica Kalc Pula u Centar odgoja i usmerenog obrazovanja u društvenim djelatnostima Branko Semelić Pula. Centar je prestao sa radom 31. kolovoza 1992. godine, a od 1. rujna 1992 godine gimnazija Pula radi samostalno.

Od 1992. godine na temelju rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske gimnazija Pula izvodi nastavni plan i program srednje školstva i to opće gimnazije, jezične gimnazije i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Osnivač škole je istarska županija. Gimnazija Pula najbrojnija je srednjoškolska ustanova u istarskoj županiji. Učenici su danas organizirani u 28 razrednih odjela, novost od školske godine 2019./20 je i prenamjena jednog razreda opće gimnazije u sportsko odjeljenje. Škola radi u jednoj smjeni, broji osamdesetak djelatnika i približno 700 učenika.

Škola je od školske godine 2019./2020. suvremeno opremljena. Svaka učionica, knjižnica, čitaonica Branko Semelić, Svečana dvorana Ante Kusića i dvorana TZK imaju mogućnost spajanja na Internet i projektor, dok svaki nastavnik ima svoje prijenosno računalo.

Od školske godine 2020./2021. Gimnazija Pula ima moderno opremljene učionice i kabinete informatike, fizike i matematike. Škola je opremljena s pedesetak suvremenih računala.

Uz dvoranu TZK, imamo i malu dvoranu za stolni tenis i prostor za fitness.

U potpuno uređenom podrumu škole imamo moderno opremljen EKO lab i prostor školske Zadruge i klubova, galerijski prostor za umjetnike, dok u uređenom unutarnjem dvorištu imamo 70 punktova za bicikle kojima djelatnici i učenici mogu dolaziti u školu te prostor za druženje i nastavu na otvorenom.

Škola je ostvarila mnoga partnerstva s različitim institucijama, aktivno surađujemo s novoosnovanim Udrugom Alumni Gimnazije Pula, pobratimljeni smo s pet inozemnih i hrvatskih škola te sudjelujemo u mnogim EU projektima.