Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Razredna usmjerenja

Školsko igralište

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Prema vrsti nastavnoga plana i programa postoji pet vrsta gimnazija: opće, klasične, jezične, prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke.

Gimnazijski programi prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

U Gimnaziji Pula nudimo tri smjera kroz sedam paralelnih razreda: opća gimnazija pet (od kojih je jedan opća gimnazija-razred za sportaše), jezična Gimnazija jedan razred i prirodoslovno-matematička Gimnazija jedan razred.  Nakon završenog školovanja učenici polažu državnu maturu. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju program etike ili vjeronauka. Prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja drugoga stranog jezika mogu se uključiti i učenici „početnici“. U općoj gimnaziji podjednako su zastupljeni svi predmeti, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa.

U nastavnom programu jezične gimnazije povećan je broj sati učenja stranih jezika, a u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog od prirodoslovnih predmeta (biologija, kemija, fizika) učenici mogu birati proširene programe stranih jezika, zastupljene s istim brojem sati.

Program prirodoslovno-matematičke gimanzije sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom sve četiri godine obrazovanja, a učenicima se pruža mogućnost izbora proširenog programa matematike i informatike umjesto drugog stranog jezika.

 

NASTAVNI PREDMETI

Opća

Jezična*

Prirodoslovno-matematička**

razred

Razred

razred

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I.strani jezik

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

II.strani jezik

2

2

2

2

4

3

3

3

III.strani jezik

2

2

Latinski jezik

2

2

2

2

2

2

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Likovna umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Psihologija

1

1

2

1

Logika

1

1

1

Filozofija

2

2

2

Sociologija

2

2

1

Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

3

3

3

3

5

5

6

6

Fizika

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Kemija

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

2

2

3

3

3

3

Politika i gospodarstvo

1

1

1

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Izborna nastava

2

2

2

UKUPNO

32

33

33

33

32

33

33

32

33

33

33

33

 

*Učenici jezične gimnazije u trećem i četvrtom razredu mogu umjesto prirodne skupine predmeta (fizike, kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika, zastupljene s istim brojem sati.

**Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije umjesto drugog stranog jezika imaju pojačani program matematike odnosno informatike.