Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Školski odbor

Gimnazija Pula

ŠKOLSKI ODBOR – konstituiran 23. travnja 2021.

  1. Ivan Popčević, predstavnik Nastavničkog vijeća, predsjednik Školskog odbora
  2. Lara Jurčić-Matošević, predstavnica Nastavničkog vijeća
  3. Tamara Slacki, predstavnica radnika
  4. Ivana Rampini, predstavnica roditelja
  5. Diana Kukić Dasko, predstavnica osnivača – Istarske županije, zamjenica predsjednika Školskog odbora
  6. Ivan Beletić-Tatić, predstavnik osnivača – Istarske županije
  7. Cinzia Počeko Kranjec, predstavnica osnivača – Istarske županije

 

 

 

 

Dopunski izbori za novog člana Školskog odbora

 

Odluka o provođenju izbora

Zapisnik sjednice izbornog odbora

Odluka o imenovanju izbornog odbora

Zapisnik Skupa radnika

Poziv za Skup radnika

Prijedlog za izbor predstavnika radnika u Školski odbor

 

 

 

 

Obavijesti

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik  sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik  sa sjednice Školskog odbora

Poziv  za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik  sa sjednice Školskog odbora

Poziv  za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik  sa sjednice Školskog odbora

Poziv  za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik  sa sjednice Školskog odbora

Poziv  za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Odluka o imenovanju predstavnika radnika članom Školskog odbora

Zapisnik o konačnim rezultatima zbora za predstavnika radnika u Školski odbor

Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Školski odbor

Izjava o pristanku na uvrštenje u listu kandidata za predstavnika radnika u Školskom odboru

Odluka o provođenju izbora predstavnika radnika u Školski odbor

Zapisnik Izbornog odbora

Poziv za sjednicu Izbornog odbora

Odluka o imenovanju Izbornog odbora

Zapisnik sa Skupa radnika

Poziv za Skup radnika

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Prijedlog za izbor predstavnika radnika u Školski odbor

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora –Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv 

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Zapisnik 

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora – Zapisnik

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora – Zapisnik 

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora – Zapisnik 

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora – Zapisnik 

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora – Zapisnik 

Poziv za sjednicu Školskog odbora – Poziv 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora – Zapisnik