Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Učestala pitanja

Koji je minimalni bodovni prag u Gimnaziji Pula?

U Gimnaziji Pula isti je minimalni bodovni prag za sva usmjerenja i iznosi 65 bodova.

Koliko je bodova imao zadnje upisan učenik prošle šk.godine?

Broj bodova zadnje upisanog učenika svake godine je različit. Prilikom upisa u sljedeću školsku godinu ne možemo uzeti u obzir broj bodova zadnje upisanog učenika prošle školske godine i ravnati se prema njemu.

Ukoliko je ostalo neupisanih mjesta u ljetnom upisnom roku, hoću li se moći upisati u jesenskom roku?

Ukoliko se nisi upisao u niti jedan smjer u ljetnom upisnom roku, a imaš 65 ili više bodova, možeš se prijaviti za upis na jesenskom upisnom roku. Ovisno o broju upisnih mjesta, broju  prijavljenih učenika i njihovom broju bodova, vidjet ćeš imaš li mogućnost upisa.

Na koji se način dobivaju bodovi u općoj gimnaziji – odjelu za sportaše?

Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenoga sportskoga saveza. Na najviše 80 bodova, temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja, ovi kandidati dobit će još najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti.

Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza, kandidati mogu dobiti najviše:

 • 80 bodova za prvu skupinu sportova
 • 72 boda za drugu skupinu sportova
 • 64 boda za treću skupinu sportova.

Sva dodatna pitanja oko načina raspodjele bodova za upise u razredne odjele za sportaše možete uputiti Središnjemu državnom uredu za šport:

Savska cesta 28/I

10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 6042-950

e-mail: sport@sdus.hr

Kako mogu ostvariti dodatne bodove i koja mi je dokumentacija za to potrebna?

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata koja se vrednuju:

 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

Rezultati natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno dokazivati.

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja a dokumenti se prilažu razredniku u osnovnoj školi:

 • kandidat sa zdravstvenim teškoćama – dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti – liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja – potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja
 • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi – potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
 • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo – podatke iz matice umrlih izravno u Matici umrlih putem elektroničkog uvida u osobna stanja građana provjerava škola;
 • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi – potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi;
 • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine – dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja; kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava.

Gdje moram dostaviti PRIJAVNICU, a gdje UPISNICU?

Ispunjenu i potpisanu PRIJAVNICU dostavljaš svom razredniku u OSNOVNU ŠKOLU iz koje dolaziš, a UPISNICU u srednju školu u kojoj je ostvario pravo upisa. Potrebno je pratiti datume i vrijeme dostave upisnica jer nije isto za svaku školu. Datum i vrijeme dostave objavljuje škola na svojoj WEB stranici i u natječaju.

Postupak izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbe

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe podnosi se u tajništvu Škole. Obrazac se može preuzeti u tajništvu ili u dolje priloženom dokumentu – Zahtjev za izdavanjem duplikata/prijepisa svjedodžbi.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe potrebno je oglasiti dokument nevažećim u Narodnim novinama te dokaz oglašavanja dokumenta nevažećim priložiti zahtjevu.

Dana 20. kolovoza 2021. godine u NN br. 92/2021. objavljena je nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi. Navedenom Tarifom ukinuto je plaćanje mnogobrojnih pristojbi, pa i pristojbe iz odgoja i obrazovanja. Sukladno navedenom kod izdavanja preslika svjedodžbi ne plaća se više upravna pristojba te se ista izdaju besplatno. Nova pristojba stupila je na snagu 1. rujna 2021. godine.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ukoliko škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja. Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09), duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju podnositelju zamolbe, odnosno osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć. Za dodatne informacije možete se obratiti u tajništvo Škole.