Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us
Zatvori (X)

Obavijest

Škola je za stranke otvorena od 8 do 12 sati.

Učestala pitanja

 1. Koji je minimalni bodovni prag u Gimnaziji Pula?

U Gimnaziji Pula isti je minimalni bodovni prag za sva usmjerenja i iznosi 65 bodova.

 1. Koliko je bodova imao zadnje upisan učenik prošle šk.godine?

Broj bodova zadnje upisanog učenika svake godine je različit. Prilikom upisa u sljedeću školsku godinu ne možemo uzeti u obzir broj bodova zadnje upisanog učenika prošle školske godine i ravnati se prema njemu.

 1. Ukoliko je ostalo neupisanih mjesta u ljetnom upisnom roku, hoću li se moći upisati u jesenskom roku?

Ukoliko se nisi upisao u niti jedan smjer u ljetnom upisnom roku, a imaš 65 ili više bodova, možeš se prijaviti za upis na jesenskom upisnom roku. Ovisno o broju upisnih mjesta, broju  prijavljenih učenika i njihovom broju bodova, vidjet ćeš imaš li mogućnost upisa.

 1. Na koji se način dobivaju bodovi u općoj gimnaziji – odjelu za sportaše?

Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenoga sportskoga saveza. Na najviše 80 bodova, temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja, ovi kandidati dobit će još najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti.

Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza, kandidati mogu dobiti najviše:

 • 80 bodova za prvu skupinu sportova
 • 72 boda za drugu skupinu sportova
 • 64 boda za treću skupinu sportova.

Sva dodatna pitanja oko načina raspodjele bodova za upise u razredne odjele za sportaše možete uputiti Središnjemu državnom uredu za šport:

Savska cesta 28/I

10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 6042-950

e-mail: sport@sdus.hr

 1. Kako mogu ostvariti dodatne bodove i koja mi je dokumentacija za to potrebna?

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata koja se vrednuju:

 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

Rezultati natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno dokazivati.

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja a dokumenti se prilažu razredniku u osnovnoj školi:

 • kandidat sa zdravstvenim teškoćama – dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti – liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja – potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja
 • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi – potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
 • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo – podatke iz matice umrlih izravno u Matici umrlih putem elektroničkog uvida u osobna stanja građana provjerava škola;
 • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi – potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi;
 • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine – dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja; kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava.

 1. Gdje moram dostaviti PRIJAVNICU, a gdje UPISNICU?

Ispunjenu i potpisanu PRIJAVNICU dostavljaš svom razredniku u OSNOVNU ŠKOLU iz koje dolaziš, a UPISNICU u srednju školu u kojoj je ostvario pravo upisa. Potrebno je pratiti datume i vrijeme dostave upisnica jer nije isto za svaku školu. Datum i vrijeme dostave objavljuje škola na svojoj WEB stranici i u natječaju.

Postupak izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbe

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe podnosi se u tajništvu Škole. Obrazac se može preuzeti u tajništvu ili u dolje priloženom dokumentu – Zahtjev za izdavanjem duplikata/prijepisa svjedodžbi.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe potrebno je oglasiti dokument nevažećim u Narodnim novinama te dokaz oglašavanja dokumenta nevažećim priložiti zahtjevu. Na temelju tar. br. 52. stavak 6, Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17) upravna pristojba za izradu duplikata/prijepisa svjedodžbe iznosi 70,00 kuna.

Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/2016) oslobođena od plaćanja upravne pristojbe, obvezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj status (potvrdu/rješenje nadležnog tijela), radi oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na duplikat/prijepis svjedodžbe. Na temelju članka 9. stavka 2. točke 23. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/2016) upravna pristojba se ne plaća za izdavanje svjedodžbi kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ukoliko škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja. Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09), duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju podnositelju zamolbe, odnosno osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć. Za dodatne informacije možete se obratiti u tajništvo Škole.